DOÇ. DR. İLKER AKYOL ONLINE MUAYENE VE E-KONSÜLTASYON
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Güncelleme: 27.08.2020

MADDE 1: TARAFLAR ve KONU

 1. İşbu sözleşmenin tarafları aşağıdaki gibidir:

SATICI (Doç. Dr. İlker AKYOL, bu sözleşmede kısaca “DOKTOR” olarak anılacaktır)
Ticari Unvanı : Doç. Dr. İlker AKYOL
Adresi : Küçükbakkalköy Mah. Şenlik Sok. No: 16/2 Ataşehir / İstanbul
Telefon : 0552 5025965
E-mail : ilkakyol@gmail.com

ALICI (“ALICI”)
Adı Soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-mail :

 1. Sözleşmede belirtilen DOKTOR, fiziki muayenehanesi Küçükbakkalköy Mah. Şenlik Sok. No: 16/2 Ataşehir / İstanbul adresinde olan, Üroloji ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı Doç. Dr. İlker AKYOL’dur.
 2. Doç. Dr. İlker AKYOL muayenehanesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Özel Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezleri Birimi – 432.02 tarafından 24.01.2020 tarih ve 930 no.lu belgeyle, muayenehane olarak faaliyet göstermesi uygun görülmüştür.
 3. İşbu sözleşme, ALICI’nın “DOKTOR”a ait web sitesi ve telefon uygulamaları (“Online Platform”) üzerinden sağlık hizmeti paketi (“Hizmet Paketi”) satın almasında Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
 4. HİZMET PAKETLERİ, HASTA VE HEKİMİN BİR ARADA BULUNMASI GEREKEN DURUMLARDA MUAYENENİN BİR MUADİLİ DEĞİLDİR.
 5. TIBBİ TANI VE TEDAVİ İÇİN HEKİME BAŞVURULMASI VE ACİL DURUMDA VAKİT KAYBETMEDEN EN YAKIN ACİL SERVİSE MÜRACAAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
 6. ALICI bu konuda gerek işbu Sözleşme’de, gerekse sözleşmenin eki niteliğinde olan “Doç. Dr. İlker AKYOL ONLINE DOKTOR VE E-KONSÜLTASYON HİZMETİNİN KAPSAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ” ile bilgilendirilmiş ve rızası alınmıştır.

MADDE 2: SÖZLEŞME KONUSUNUN TEMEL NİTELİKLERİ ve BEDELİ

 1. Hizmet Paketi kapsamında DOKTOR, ALICI’ya Online Platform üzerinden sağlık konusunda danışma ve konsültasyon imkanı sunacaktır.
 2. DOKTOR, kendi çalışma programı ve ALICI’nın müsaitlik durumuna göre belirlenen tarih ve saatte, Online Platform üzerinden onaylanarak satın alınan Hizmet Paketi’ni ALICIYA sunar.
 3. Hizmet paketinin sunulmasında yaşanabilecek gecikmeler DOKTOR ya da DOKTOR’un belirleyeceği kişi tarafından ALICI’ya iletilerek bilgi verilir.
 4. ALICI’nın satın aldığı Hizmet Paketi’nin fiyatı sipariş formunda (online muayene randevu istek formu) yer alır. Güncel ücret (2021 yılı) 300.-TL’dir. ALICI, randevu isteği yapmakla, ücreti kabul etmiş olur ve sipariş sonunda ALICI’ya ödediği ücret karşılığında e-fatura gönderilir.
 5. Hizmet Paketi’nin ALICI’ya fiziki teslimat gerektirmesi halinde, teslimat masrafları aksi DOKTOR tarafından beyan edilmediği müddetçe ALICI’ya aittir. Bu durumda DOKTOR, Hizmet Paketi’ni sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. DOKTOR bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Hizmet Paketi’nin aracı posta veya kargo şirketine teslim edilmesi ile hasardan sorumluluk ALICI’ya geçer.
 6. Herhangi bir nedenle Hizmet Paketi bedeli ALICI tarafından ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilirse DOKTOR, Hizmet Paketi’nin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 7. İşbu Sözleşme ALICI tarafından Online Platform üzerinden onaylanmakla yürürlüğe girer ve ALICI’nın DOKTOR’dan satın almış olduğu Hizmet Paketi’nin ALICI’ya online ve/veya fiziksel ortamda sunulması ile ifa edilmiş olur.
 8. Hizmet Paketi, ALICI’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 3: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 1. ALICI, Hizmet Paketi’nin nitelikleri, fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin olarak DOKTOR tarafından kendisine Online Platform üzerinden sunulan bilgileri okuduğunu, anladığını, eksiksiz olarak bilgilendiğini ve elektronik ortamda teyit ettiğini beyan eder.
 2. ALICI, seçmiş olduğu Hizmet Paketi’nin gereklerinin ifa edilebilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca özel nitelikli kişisel veri sayılan sağlık verilerinin tıbbi konsültasyon amacı ile sınırlı olmak kaydıyla işlenmesine açık olarak rıza göstermektedir.
 3. ALICI, talep ve şikâyetlerini DOKTOR‘un yukarıda yer alan iletişim kanallarına ulaştırabilir. DOKTOR, talep ve şikâyetleri değerlendirerek ALICI’ya en kısa zamanda geri dönüş yapar.
 4. ALICI, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylamakla, DOKTOR tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

MADDE 4: İFADA SIRA, TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI’nın ödemeyi gerçekleştirmesini takiben DOKTOR, sözleşmede belirtilen hizmeti sunar.
 2. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.
 3. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir.
 4. ALICI borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı DOKTOR‘un oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 5: BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

 1. İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında e-posta aracılığıyla yapılır.
 2. İşbu sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda DOKTOR‘un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgiler ve bilgisayar kayıtları, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil eder. Bu madde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğindedir.

5(beş) maddeden ve 1(bir) ekten ibaret işbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda okunup onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

Doç. Dr. İlker AKYOL

ALICI

Ek-1: ONLINE DOKTOR VE E-KONSÜLTASYON HİZMETİNİN KAPSAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ