Çocuk Ürolojisi

 • Sünnet (Yenidoğan-Bebek-Çocuk-Yetişkin)
 • Penis Kozmetiği, Gömülü Penis, Sünnet Hataları
 • İnmemiş Testis
 • Pediatrik Herni (Kasık Fıtığı)-Hidrosel-Varikosel
 • İşeme Bozuklukları, İnkontinans (İdrar kaçırma)
 • Enürezis Nokturna (Gece Yatak Islatma)
 • Üriner Enfeksiyonlar
 • Vezikoüreteral Reflü (İdrarın mesaneden böbreğe geri akımı) (Tanı, Takip, Tedavi)
 • Ürodinami (İdrar tutma ve boşaltma bozukluklarının basınç ölçümleriyle tanısı)
 • Hidronefroz (Böbrek toplayıcı sisteminde şişlik)-Üriner Obstrüksiyon Takip ve Tedavisi
 • Taş Hastalığı
 • Primer ve ameliyat geçirmiş hipospadias (İdrar deliğinin penisin altında olması)

Yetişkin Ürolojisi

 • Primer ve Komplike Hipospadias (Ağız Mukozasıyla Hipospadias Onarım Teknikleri vb)
 • Penis kozmetiği, Gömülü Penis, Sünnet Hataları
 • Ürogenital Enfeksiyonlar, Genital Siğil Tedavisi
 • Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Kronik Prostatit
 • İşeme Bozuklukları
 • Varikosel
 • Hidrosel
 • Üretrosistoskopi
 • Üreteroskopi ve ÜRS Litotripsi (Üreter taşlarının endoskopik tedavisi)
 • Endoskopik Prostat Ameliyatları
 • Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Prostat Biyopsisi

Bize Ulaşın

Videolar