Doç. Dr. İlker Akyol

Tıp fakültesini 1993 yılında GATA Askeri Tıp Fakültesi, Ankara

Tıpta uzmanlığımı Üroloji alanında 2000 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul

Çocuk Ürolojisi Post Doktora çalışmalarımı Ohio State University, Columbus, Ohio, USA de 2003 yılında tamamladım.

Evliyim. 1 erkek çocuk babasıyım. Müzik dinlemek, internet üzerinden mesleki ve/veya belgesel niteliğindeki konuların araştırmasını yapmak en çok keyif aldığım aktivitelerden…

Detaylı Özgeçmişim
ÇOCUK ÜROLOJİSİ
 • Sünnet (Yenidoğan-Bebek-Çocuk-Yetişkin)
 • Penis kozmetiği, gömülü penis, sünnet hataları
 • İnmemiş Testis
 • Pediatrik Herni (Kasık fıtığı)-Hidrosel-Varikosel
 • İşeme Bozuklukları, İnkontinans (İdrar kaçırma)
 • Enurezis Nokturna (Gece yatak ıslatma)
 • Üriner Enfeksiyonlar
 • Vezikoüreteral Reflü (İdrarın mesaneden böbreğe geri akımı) (Tanı, Takip, Tedavi)
 • Ürodinami (İdrar tutma ve boşaltma bozukluklarının basınç ölçümleriyle tanısı)
 • Hidronefroz (Böbrek toplayıcı sisteminde şişlik)-Üriner Obstrüksiyon Takip ve Tedavisi
 • Taş Hastalığı
 • Primer ve Ameliyat geçirmiş hipospadias (İdrar deliğinin penisin altında olması)
 
YETİŞKİN ÜROLOJİSİ
 • Primer ve Komplike Hipospadias (Ağız Mukozasıyla Hipospadias Onarım Teknikleri vb)
 • Penis kozmetiği, gömülü penis, sünnet hataları
 • Ürogenital Enfeksiyonlar
 • Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Kronik Prostatit
 • İşeme Bozuklukları
 • Varikosel
 • Hidrosel
 • Üretrosistoskopi
 • Üreteroskopi ve ÜRS Litotripsi (Üreter taşlarının endoskopik tedavisi)
 • Endoskopik prostat ameliyatları
 • Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Prostat Biyopsisi
 • Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2015 – )
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 • Yurtiçinde Yayınlanmış Kitap Bölümleri, Kitap Bölümü Çevirileri
 • Bilimsel dergilerde hakemlikler: European Urology, Clinical Pediatrics, Türk Üroloji Dergisi
 • Türk Üroloji Derneği
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • Türk Çocuk Ürolojisi Derneği
 • Avrupa Üroloji Derneği (EAU)
 • Avrupa Pediatrik Üroloji Derneği (ESPU)