Psikoseksüel gelişimin fallik evresinde çocuğun bütün dikkati genital organı üzerinde toplanır, onun en değerli varlığı haline gelir, hatta onun başına kötü bir şey gelmesi korkusunu sürekli taşıyabilir (kastrasyon anksiyetesi). Bu nedenlerle, 3-6 yaş arasında sünnet yapılmasının ödipal takıntılara neden olabileceği ve zorunlu olmadıkça bu dönemde genital organa yönelik cerrahi işlemlerin yapılmaması önerilmiştir. Bu yaş sınırı genel ve kabaca belirlenmiştir. Yani çocukların bazısı bu döneme daha erken, bazısı daha geç girebilirken, bazısında fallik dönem belirtileri hiç görülmemektedir. Bundan dolayı, çocuğun genital bölgesine yönelik davranışlarının gözlenmesi, takvim yaşından daha önemlidir. Öte yandan literatürde, fallik dönemde sünnet edilmiş yetişkinlerle, bu dönem dışında sünnet edilmiş olanları psikiyatrik ve ürolojik yönden kıyaslayan çalışma bulunmamaktadır. Aslında böyle bir çalışmayı tasarlayıp sağlıklı sonuç elde etmek de çok zor olacaktır; çünkü, 3 yaşında sünnet edilen bir çocuğun, cinsel yönden aktif hale gelmesine kadar alacağı eğitim, tecrübeler, yaşadığı kültürel çevrenin hepsi ayrı ayrı cinsel bakış açısına etki edecektir. Nihai sonuç üzerinde sadece sünnetin etkisini belirlemek mümkün olmayacaktır. Pediatrik Üroloji polikliniğinde kendi gözlemimiz, bu yaş grubu erkek çocukların, genital muayeneden kaçınmak için çok büyük çaba sarf ettikleri yönündedir. Lokal anestezi altında, güç kullanarak yapılacak bir sünnetin, çocuk tarafından cezalandırılma olarak algılanması çok muhtemeldir. Öte yandan genel anestezi sadece, çocuğun işlemin farkında olmamasını sağlayacak, uyandıktan sonra cinsel organındaki acı, bandaj ve penis boyundaki göreceli kısalmayı fark etmesini engelleyemeyecektir. Bu nedenle, kliniğimize geleneksel sünnet için başvuran aileleri bilgilendirmekte ve fallik dönem yaşındaki çocuklarda sünneti, bu dönem geçinceye kadar (yaklaşık 6 yaşına kadar) ertelemeyi önermekteyiz. Kuşku yok ki, psikoseksüel gelişim bireysel farklılıklar gösterecektir ve yukarıda belirtilen yaş aralığı vakadan vakaya daha erken ya da geç bir döneme kayabilecektir. Bu nedenle çocuğun davranışlarının gözlenmesi, sünnet konusunda kötü şakalar ve kaba bilgilendirmelerle (“pipinin kesilmesi” gibi) korkutulmaması büyük önem taşımaktadır.