UZMANLIK ALANLARIM


ÇOCUK ÜROLOJİSİ

Sünnet (Yenidoğan-Bebek-Çocuk-Yetişkin)
Penis kozmetiği, gömülü penis, sünnet hataları
İnmemiş Testis
Pediatrik Herni (Kasık fıtığı)-Hidrosel-Varikosel
İşeme Bozuklukları, İnkontinans (İdrar kaçırma)
Enurezis Nokturna (Gece yatak ıslatma)
Üriner Enfeksiyonlar
Vezikoüreteral Reflü (İdrarın mesaneden böbreğe geri akımı) (Tanı, Takip, Tedavi)
Ürodinami (İdrar tutma ve boşaltma bozukluklarının basınç ölçümleriyle tanısı)
Hidronefroz (Böbrek toplayıcı sisteminde şişlik)-Üriner Obstrüksiyon Takip ve Tedavisi
Taş Hastalığı
Primer ve Ameliyat geçirmiş hipospadias (İdrar deliğinin penisin altında olması)


YETİŞKİN ÜROLOJİSİ

Primer ve Komplike Hipospadias (Ağız Mukozasıyla Hipospadias Onarım Teknikleri vb)
Penis kozmetiği, gömülü penis, sünnet hataları
Ürogenital Enfeksiyonlar
Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları
Kronik Prostatit
İşeme Bozuklukları
Varikosel
Hidrosel
Üretrosistoskopi
Üreteroskopi ve ÜRS Litotripsi (Üreter taşlarının endoskopik tedavisi)
Endoskopik prostat ameliyatları
Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Prostat Biyopsisi