Üyesi Olduğu Dernekler


  • Türk Tabip Odası
  • Türk Üroloji Derneği
  • Türk Çocuk Ürolojisi Derneği
  • Avrupa Üroloji Derneği (EAU)
  • Avrupa Pediatrik Üroloji Derneği (ESPU)